CENNÍK

 
 
    1€ = 30,1260 Sk

Pripojenie do siete NANET bez internetu

2.000 Sk pre jedného účastníka 66.39 €

Mesačný poplatok za používanie siete NANET

100 SK 3.32 €
     

Pripojenie do siete NANET + internet

2.000 Sk 66,38 €

Mesačný poplatok za internet
vrátane poplatku za sieť (100Sk)

300 Sk 9.96 €