Technické parametre
 

  Celá sieť je šírená FTP káblom. Sieť je budovaná z domu na dom a rýchlosť siete je 100 Mb.  
  Internet je šírený sieťou a je sprístupnený len členom ktorý o toto pripojenie požiadali. Občianske združenie má zakúpenú prenosovú rýchlosť 6040 kbit/s. Pri súčasnom počte účastníkov je v najhoršom prípade prenosová rýchlosť 40 kB/s čo zodpovedá rýchlosti ISDN. V štandardnej prevádzke sa rýchlosť pohybuje 60 kB/s .
Pre všetkých členov zabezpečujeme e-mail v tvare meno@nanet.sk.
Prenosová rýchlosť sa bude prispôsobovať počtu nahlásených na internet.
Internet nie je obmedzený ani časom ani objemom prenesených dát.
Toto všetko získate za 330 Sk/ mesiac
Rýchlosť pripojenia je závislá na počte pripojených do internetu. To znamená - čím viac pripojených do internetu tým vyššiu rýchlosť pripojenia budeme mať. Samozrejme za nezmenených poplatkov.
 
 
  Budovanie siete sa uskutočňuje postupne na základe požiadavky záujemcov. Pred samotným ťahaním siete je potrebné získať povolenie správcu budovy a povolenie od MsÚ.  
  Požiadavky na PC sú jednoduché a finančne nenáročné. Je potrebný akýkoľvek PC so 100 Mb sieťovou kartou .